Oral Diagnoz

Oral Diagnoz

Oral Diagnoz; kelime anlamı olarak “ağız içi teşhis” anlamına gelmektedir.
İyi ve doğru bir dental tedavi, ancak doğru bir teşhis ile mümkün olmaktadır.
Oral diagnoz, diş hekimliğinde ağız hastalıklarının ve ağızda belirti veren sistemik hastalıkların teşhisi ve tedavi planlamasını üstlenmiş ana bilim dalıdır.
İyi bir oral diagnoz, ağız dışı, ağız içi ve radyolojik muayene ile yapılmaktadır.
Smile International Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ ne muayene olmaya gelen hastalarımıza teşhis ve tedavi planlaması için bir dosya açılmaktadır. Tüm teşhis ve tedavi süreciniz bu dosya dahilinde sistemimizde kayıt altına alınmaktadır. Kliniğimizdeki panoramik röntgen cihazı ile çene filminiz alınmakta ve dosyanıza ilave edilmektedir. Dileyen hastalarımız panoramik röntgenlerini dijital olarak da alabilmektedirler. Çene filmi ile hastanın ağız ve diş sağlığına dair tüm detaylar belirlenebilmekte, böylece hastanın tedavi planı ve süreci hızlı ve eksiksiz olarak ortaya çıkarılabilinmektedir.